Вхід в особистий кабінет

Скинути пароль

Скасувати
× Емейл не знайдено
× На Вашу Електронну Пошту відправлено новий пароль

Реєстрація

Скасувати
Цей Емейл вже зареєстрований

Договір публічної оферти

ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ ОДНА СТОРОНА - ПРОДАВЕЦЬ, З ОДНОГО БОКУ, І БУДЬ-ЯКА ОСОБА, ЯКА ПРИЙНЯЛА УМОВИ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ, - ПОКУПЕЦЬ, З ДРУГОГО БОКУ, ДАЛІ СПІЛЬНО ІМЕНОВАНІ - СТОРОНИ, УКЛАЛИ ЦЕЙ ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ДАЛІ - ДОГОВІР), АДРЕСОВАНИЙ НЕОБМЕЖЕНОМУ КОЛУ ОСІБ, ЩО Є ОФІЦІЙНОЮ ПУБЛІЧНОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ ПРОДАВЦЯ УКЛАСТИ З ПОКУПЦЯМИ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ, ФОТОГРАФІЇ ЯКИХ РОЗМІЩЕНО У ВІДПОВІДНОМУ РОЗДІЛІ ВЕБСАЙТУ HTTPS://BODY-SHARM.COM.UA/. ПРОДАВЦІ, ЯКІ МАЮТЬ НАМІР ЗДІЙСНЮВАТИ ПРОДАЖ ТОВАРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕБ-САЙТУ HTTPS://BODY-SHARM.COM.UA/, ТА ПОКУПЦІ ПРИ ПРИДБАННІ ТОВАРІВ, ЗОБРАЖЕННЯ ЯКИХ РОЗМІЩЕНІ НА ВІДПОВІДНИХ СТОРІНКАХ HTTPS://BODY-SHARM.COM.UA/, ПРИЙМАЮТЬ УМОВИ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ПРО ТАКЕ, ЩО ВИПЛИВАЄ НИЖЧЕ.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ МІЖ ПРОДАВЦЕМ І ПОКУПЦЕМ ОФОРМЛЯЮТЬСЯ У ВИГЛЯДІ ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ. НАТИСКАННЯ НА СТОРІНЦІ ВЕБ-САЙТУ HTTPS://BODY-SHARM.COM.UA/ У ВІДПОВІДНОМУ РОЗДІЛІ КНОПКИ "ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ" ОЗНАЧАЄ, ЩО ПОКУПЕЦЬ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД СТАТУСУ (ФІЗИЧНА ОСОБА, ЮРИДИЧНА ОСОБА, ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ), ЗГІДНО З ЧИННИМ МІЖНАРОДНИМ ТА УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ВЗЯВ ДО ВИКОНАННЯ УМОВИ ДОГОВОРУ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ, ЩО ЗАЗНАЧЕНІ НИЖЧЕ.
1.2. ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ Є ПУБЛІЧНИМ, ТОБТО ВІДПОВІДНО ДО СТАТЕЙ 633, 641 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЙОГО УМОВИ ОДНАКОВІ ДЛЯ ВСІХ ПОКУПЦІВ НЕЗАЛЕЖНО ВІД СТАТУСУ (ФІЗИЧНА ОСОБА, ЮРИДИЧНА ОСОБА, ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ). ПРИ ПОВНІЙ ЗГОДІ З ЦИМ ДОГОВОРОМ ПОКУПЕЦЬ ПРИЙМАЄ УМОВИ І ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ, ОПЛАТИ І ДОСТАВКИ ТОВАРУ ПРОДАВЦЕМ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕДОБРОСОВІСНЕ ЗАМОВЛЕННЯ І ЗА НЕВИКОНАННЯ УМОВ ЦЬОГО ДОГОВОРУ.
1.3. ЦЕЙ ДОГОВІР НАБИРАЄ ЧИННОСТІ З МОМЕНТУ НАТИСКАННЯ НА КНОПКУ "ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ", ЯКИМ ПОКУПЕЦЬ НАДАЄ ЗГОДУ ЗДІЙСНИТИ КУПІВЛЮ НАЯВНОГО У ПРОДАВЦЯ ТОВАРУ ТА ДІЄ ДО МОМЕНТУ ОТРИМАННЯ ПОКУПЦЕМ ТОВАРУ ВІД ПРОДАВЦЯ І ПОВНОГО РОЗРАХУНКУ З НИМ.
1.4. ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА ДОГОВОРОМ СТОРОНИ ОБИРАЮТЬ І, У РАЗІ НЕОБХІДНОСТІ, ЗАСТОСОВУЮТЬ УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО. ЯКЩО МІЖНАРОДНИМ ДОГОВОРОМ, ЗГОДА НА ОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ ЯКОГО НАДАНА ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ, ВСТАНОВЛЕНО ІНШІ ПРАВИЛА, НІЖ ТІ, ЩО ВСТАНОВЛЕНІ УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ТО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРАВИЛА МІЖНАРОДНОГО ДОГОВОРУ.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ


"ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ" - ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР, ЗРАЗОК ЯКОГО РОЗМІЩЕНО НА ВЕБСАЙТІ HTTPS://BODY-SHARM.COM.UA/ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЯКОГО Є ОБОВ'ЯЗКОВИМ ДЛЯ ВСІХ ПРОДАВЦІВ, ЯКИЙ МІСТИТЬ ПРОПОЗИЦІЮ ПРОДАВЦЯ ЩОДО ПРИДБАННЯ ТОВАРУ, ЗОБРАЖЕННЯ ЯКОГО РОЗМІЩЕНО НА ВЕБСАЙТІ HTTPS://BODY-SHARM.COM.UA/, СПРЯМОВАНУ НЕВИЗНАЧЕНОМУ КОЛУ ОСІБ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОКУПЦЯМ.
"АКЦЕПТ" - ПРИЙНЯТТЯ ПОКУПЦЕМ ПРОПОЗИЦІЇ ПРОДАВЦЯ ЩОДО ПРИДБАННЯ ТОВАРУ, ЗОБРАЖЕННЯ ЯКОГО РОЗМІЩЕНЕ НА ВЕБСАЙТІ HTTPS://BODY-SHARM.COM.UA/, ШЛЯХОМ ДОДАВАННЯ ЙОГО ДО ВІРТУАЛЬНОГО КОШИКА ТА ВІДПРАВЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ.
"ТОВАР" - ПРЕДМЕТ ТОРГІВЛІ (ВИРІБ, МОДЕЛЬ, АКСЕСУАР, КОМПЛЕКТУЮЧІ ТА СУПУТНІ ПРЕДМЕТИ, БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ПРЕДМЕТИ ТОРГІВЛІ), ЩОДО ПРИДБАННЯ ЯКОГО НА ВЕБСАЙТІ HTTPS://BODY-SHARM.COM.UA/ РОЗМІЩЕНО ПРОПОЗИЦІЮ ПРОДАВЦЯ.
"ПОКУПЕЦЬ" - БУДЬ-ЯКА ДІЄЗДАТНА ФІЗИЧНА, ЮРИДИЧНА ОСОБА, ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ, ЗГІДНО З ЧИННИМ МІЖНАРОДНИМ ТА УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЯКА ВІДВІДАЛА ВЕБ-САЙТ HTTPS://BODY-SHARM.COM.UA/ ТА МАЄ НАМІР ПРИДБАТИ ТОЙ ЧИ ІНШИЙ ТОВАР.
"ПРОДАВЕЦЬ" - БУДЬ-ЯКА ДІЄЗДАТНА ФІЗИЧНА, ЮРИДИЧНА ОСОБА, ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ, ЗГІДНО З ЧИННИМ МІЖНАРОДНИМ ТА УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ЩО Є ВЛАСНИКАМИ АБО РОЗПОВСЮДЖУВАЧАМИ ТОВАРУ ТА ЗА ДОПОМОГОЮ ВЕБ-САЙТУ HTTPS://BODY-SHARM.COM.UA/ МАЮТЬ НАМІР ЙОГО ПРОДАТИ.
"ЗАМОВЛЕННЯ" - НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ОФОРМЛЕНА І РОЗМІЩЕНА НА ВЕБ-САЙТІ HTTPS://BODY-SHARM.COM.UA/ ЗАЯВКА ПОКУПЦЯ НА КУПІВЛЮ ТОВАРІВ, ЩО АДРЕСУЄТЬСЯ ПРОДАВЦЮ.
"ЗАКОНОДАВСТВО" - ВСТАНОВЛЕНІ УКРАЇНСЬКИМ АБО МІЖНАРОДНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ НОРМИ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА ДОГОВОРОМ.
"ІСТОТНИЙ НЕДОЛІК ТОВАРУ" - НЕДОЛІК, ЩО УНЕМОЖЛИВЛЮЄ АБО Є НЕПРИПУСТИМИМ ВИКОРИСТАННЯ ТОВАРУ ВІДПОВІДНО ДО ЙОГО ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ВИНИК З ВИНИ ВИРОБНИКА (ПРОДАВЦЯ), ПІСЛЯ ЙОГО УСУНЕННЯ ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ ЗНОВУ З НЕЗАЛЕЖНИХ ВІД СПОЖИВАЧА ПРИЧИН.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


3.1. ПРОДАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ НА УМОВАХ І В ПОРЯДКУ, ВИЗНАЧЕНИХ ЦИМ ДОГОВОРОМ, ПРОДАТИ ТОВАР НА ОСНОВІ ЗАМОВЛЕННЯ, ОФОРМЛЕНОГО ПОКУПЦЕМ НА ВІДПОВІДНІЙ СТОРІНЦІ ВЕБСАЙТУ HTTPS://BODY-SHARM.COM.UA/, А ПОКУПЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ НА УМОВАХ І В ПОРЯДКУ, ВИЗНАЧЕНИХ ЦИМ ДОГОВОРОМ, ПРИДБАТИ ТОВАР І СПЛАТИТИ ЗА НЬОГО ГРОШІ.
3.2. ПРОДАВЕЦЬ ГАРАНТУЄ, ЩО ТОВАР НЕ ПЕРЕДАНИЙ У ЗАСТАВУ, НЕ Є ПРЕДМЕТОМ СПОРУ, НЕ ПЕРЕБУВАЄ ПІД АРЕШТОМ, А ТАКОЖ НА НЬОГО ВІДСУТНІ БУДЬ-ЯКІ ПРАВА ТРЕТІХ ОСІБ.
3.3. ПРОДАВЕЦЬ І ПОКУПЕЦЬ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ, ЩО ЧИННИЙ ДОГОВІР НЕ Є ФІКТИВНИМ АБО УДАВАНИМ ПРАВОЧИНОМ ЧИ ПРАВОЧИНОМ, АБО ПРАВОЧИНОМ, ВЧИНЕНИМ ПІД ВПЛИВОМ ТИСКУ ЧИ ОБМАНУ.
3.4. ПРОДАВЕЦЬ ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО МАЄ ВСІ НЕОБХІДНІ ДОЗВОЛИ НА ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ СФЕРУ ПРАВОВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ ТА ДІЮТЬ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ, А ТАКОЖ ГАРАНТУЄ, ЩО МАЄ ПРАВО НА ВИРОБНИЦТВО ТА/АБО РЕАЛІЗАЦІЮ ТОВАРУ БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ОБМЕЖЕНЬ, ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, ТА ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ПРАВ ПОКУПЦЯ У ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ТОВАРУ.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. ПРОДАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

ВИКОНУВАТИ УМОВИ ЦЬОГО ДОГОВОРУ
ВИКОНУВАТИ ЗАМОВЛЕННЯ ПОКУПЦЯ У РАЗІ НАДХОДЖЕННЯ ОПЛАТИ ВІД ПОКУПЦЯ;
ПЕРЕДАТИ ПОКУПЦЕВІ ТОВАР ЗГІДНО З ОБРАНИМ ЗРАЗКОМ НА ВІДПОВІДНІЙ СТОРІНЦІ ВЕБ-САЙТУ HTTPS://BODY-SHARM.COM.UA/, ОФОРМЛЕНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ ТА УМОВАМИ ЦЬОГО ДОГОВОРУ;
ПЕРЕВІРИТИ ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРУ ПІД ЧАС ЙОГО ПАКУВАННЯ НА СКЛАДІ;
ПОВІДОМИТИ ПОКУПЦЯ ПРО МОЖЛИВУ ДОДАТКОВУ КОМІСІЮ ПІД ЧАС ОПЛАТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗАМОВЛЕНЬ КАРТКАМИ ТИПУ MASTERCARD, VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO ШЛЯХОМ ІНФОРМУВАННЯ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ.
4.2. ПРОДАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

В ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРЯДКУ ПРИЗУПИНИТИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗА ЦИМ ДОГОВОРОМ У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ПОКУПЦЕМ УМОВ ЦЬОГО ДОГОВОРУ.

4.3. ПРОДАВЕЦЬ:

СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ З ЧИСЛА ОСІБ, ЩО ПРОПОНУЮТЬ ДО ПРИДБАННЯ НА ВЕБ-САЙТІ HTTPS://BODY-SHARM.COM.UA/ ТОВАР ЗА ЄДИНИМИ ПОГОДЖЕНИМИ ПРАВИЛАМИ, ВИКЛАДЕНИМИ В ЦЬОМУ ДОГОВОРІ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. ПОКУПЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

СВОЄЧАСНО ОПЛАТИТИ ТА ОТРИМАТИ ЗАМОВЛЕННЯ НА УМОВАХ ЦЬОГО ДОГОВОРУ;
ОЗНАЙОМИТИСЯ З ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ТОВАР, РОЗМІЩЕНОЮ НА ВЕБ-САЙТІ HTTPS://BODY-SHARM.COM.UA/;
ПРИ ОТРИМАННІ ТОВАРУ В ОСОБИ, ЯКА ЗДІЙСНИЛА ЙОГО ДОСТАВКУ, ПЕРЕКОНАТИСЯ В ЦІЛІСНОСТІ ТА КОМПЛЕКТНОСТІ ТОВАРУ ШЛЯХОМ ОГЛЯДУ ВМІСТУ УПАКОВКИ. У РАЗІ ПОШКОДЖЕННЯ АБО НЕПОВНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ ТОВАРУ - ЗАФІКСУВАТИ ЇХ В АКТІ, ЯКИЙ РАЗОМ З ПОКУПЦЕМ МАЄ ПІДПИСАТИ ОСОБА, ЩО ЗДІЙСНИЛА ЙОГО ДОСТАВКУ ПОКУПЦЕВІ.
5.2. ПОКУПЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ НА ВІДПОВІДНІЙ СТОРІНЦІ ВЕБ-САЙТУ HTTPS://BODY-SHARM.COM.UA/;
ВИМАГАТИ ВІД ПРОДАВЦЯ ВИКОНАННЯ УМОВ ЦЬОГО ДОГОВОРУ;
НА ІНФОРМУВАННЯ ПРО МОЖЛИВУ ДОДАТКОВУ КОМІСІЮ ПРИ ОПЛАТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗАМОВЛЕНЬ КАРТКАМИ ТИПУ MASTERCARD, VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO.


6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. ПОКУПЕЦЬ САМОСТІЙНО ОФОРМЛЯЄ ЗАМОВЛЕННЯ НА ВІДПОВІДНІЙ СТОРІНЦІ ВЕБСАЙТУ HTTPS://BODY-SHARM.COM.UA/ ШЛЯХОМ ДОДАВАННЯ ТОВАРІВ У ВІРТУАЛЬНУ КОРЗИНУ ЗА ДОПОМОГОЮ НАТИСКАННЯ КНОПКИ "В КОШИК!", АБО ЗРОБИВШИ ЗАМОВЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ, АБО ЗА НОМЕРОМ ТЕЛЕФОНУ, ЗАЗНАЧЕНОМУ В РОЗДІЛІ КОНТАКТІВ ВЕБСАЙТУ HTTPS://BODY-SHARM.COM.UA/.

6.2. ТЕРМІН ФОРМУВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ДО 5 РОБОЧИХ ДНІВ З МОМЕНТУ ЙОГО ОФОРМЛЕННЯ. У РАЗІ, ЯКЩО ЗАМОВЛЕННЯ ВІДПРАВЛЕНО У ВИХІДНИЙ АБО СВЯТКОВИЙ ДЕНЬ, ТЕРМІН ФОРМУВАННЯ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ПЕРШОГО ПІСЛЯ ВИХІДНОГО РОБОЧОГО ДНЯ.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. ЦІНА КОЖНОГО ОКРЕМОГО ТОВАРУ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ПРОДАВЦЕМ І ЗАЗНАЧАЄТЬСЯ НА ВІДПОВІДНІЙ СТОРІНЦІ ВЕБ-САЙТУ HTTPS://BODY-SHARM.COM.UA/. ЦІНА ДОГОВОРУ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ШЛЯХОМ ДОДАВАННЯ ЦІН УСІХ ОБРАНИХ ТОВАРІВ, ПОМІЩЕНИХ У ВІРТУАЛЬНИЙ КОШИК, ТА ЦІНИ ДОСТАВКИ, ЩО ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБУ ДОСТАВКИ ВІДПОВІДНО ДО УМОВ РОЗДІЛУ 8 ЦЬОГО ДОГОВОРУ.

7.2. ВАРТІСТЬ ЗАМОВЛЕННЯ МОЖЕ ЗМІНЮВАТИСЯ ЗАЛЕЖНО ВІД ЦІНИ, КІЛЬКОСТІ АБО НОМЕНКЛАТУРИ ТОВАРУ.

7.3. ПОКУПЕЦЬ МОЖЕ ОПЛАТИТИ ЗАМОВЛЕННЯ ТАКИМИ СПОСОБАМИ:

ЗА ДОПОМОГОЮ БАНКІВСЬКОГО ПЕРЕКАЗУ ГРОШЕЙ НА ПОТОЧНИЙ РАХУНОК ПРОДАВЦЯ, ЗАЗНАЧЕНИЙ У РАХУНКУ, У Т.Ч. ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГУ (ПОКУПЕЦЬ ОПЛАЧУЄ ЗАМОВЛЕННЯ ПРОТЯГОМ ТРЬОХ ДНІВ З ДАТИ ОТРИМАННЯ РАХУНКУ В РОЗМІРІ 100% ПЕРЕДОПЛАТИ).
ПІСЛЯПЛАТОЮ ПРИ ОТРИМАННІ ЗАМОВЛЕННЯ В ПРЕДСТАВНИЦТВІ СЛУЖБИ ДОСТАВКИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ АБО НА ТЕРИТОРІЇ ІНШОЇ КРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО МІСЦЯ ЗДІЙСНЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРУ.
КРЕДИТНОЮ КАРТКОЮ ТАКОГО ТИПУ:
VISA
VISA ELECTRON
MASTERCARD
MASTERCARD ELECTRONIC
MAESTRO


       4. БУДЬ-ЯКИМ ІНШИМ СПОСОБОМ ЗА ДОМОВЛЕНІСТЮ З ПРОДАВЦЕМ.

ПРИМІТКА. ПІД ЧАС ОПЛАТИ ПОКУПЦЕМ ЗАМОВЛЕННЯ ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ МОЖЛИВЕ СТЯГНЕННЯ ДОДАТКОВОЇ КОМІСІЇ ЕМІТЕНТОМ ЦІЄЇ КАРТКИ, ЗОКРЕМА ПІД ЧАС ОПЛАТИ ПОКУПЦЕМ ЗАМОВЛЕННЯ ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ МОЖЛИВЕ СТЯГНЕННЯ ДОДАТКОВОЇ КОМІСІЇ ПІД ЧАС ОПЛАТИ ПОКУПЦЕМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗАМОВЛЕНЬ ЕМІТЕНТАМИ КАРТОК VISA, MASTERCARD, VISA ELECTRON, MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO. ПРИ НАТИСКАННІ НА СТОРІНЦІ ВЕБ-САЙТУ HTTPS://BODY-SHARM.COM.UA/ У ВІДПОВІДНОМУ РОЗДІЛІ КНОПКИ "ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ" ОЗНАЧАЄ, ЩО ПРОДАВЕЦЬ ПОВІДОМИВ ПОКУПЦЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ СПРАВЛЯННЯ ДОДАТКОВОЇ КОМІСІЇ ПІД ЧАС ОПЛАТИ ПОКУПЦЕМ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЗАМОВЛЕНЬ, ЕМІТЕНТОМ КАРТКИ VISA, MASTERCARD, VISA ELECTRON, MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO.

8. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1 ПОКУПЕЦЬ ОТРИМУЄ ТОВАР ЗА ДОПОМОГОЮ ДОСТАВКИ, АБО ОТРИМУЄ ЙОГО ОСОБИСТО. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ОТРИМАННЯ ВКАЗАНО НА ВІДПОВІДНІЙ СТОРІНЦІ ВЕБ-САЙТУ HTTPS://BODY-SHARM.COM.UA/.

8.2. ПРИ ДОСТАВЦІ ТОВАРІВ В ІНШІ МІСТА УКРАЇНИ АБО НА ТЕРИТОРІЇ ІНШОЇ КРАЇНИ, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ ІНШИМИ СЛУЖБАМИ ДОСТАВКИ (ДАЛІ - КОМПАНІЯМИ-ПЕРЕВІЗНИКАМИ) ПОКУПЕЦЬ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ТА БЕЗЗАСТЕРЕЖНО ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ПРАВИЛАМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЦИМИ КОМПАНІЯМИ-ПЕРЕВІЗНИКАМИ.

8.3. ФАКТ ОТРИМАННЯ ТОВАРУ І ВІДСУТНІСТЬ ПРЕТЕНЗІЙ ДО ЯКОСТІ ТОВАРУ, ЩО ДОСТАВЛЯЄТЬСЯ КОМПАНІЯМИ-ПЕРЕВІЗНИКАМИ, ПОКУПЕЦЬ ПІДТВЕРДЖУЄ ВЛАСНИМ ПІДПИСОМ У ТОВАРО-ТРАНСПОРТНІЙ НАКЛАДНІЙ, ДЕКЛАРАЦІЇ КОМПАНІЇ-ПЕРЕВІЗНИКА, АБО У ВИДАТКОВІЙ НАКЛАДНІЙ ПРИ ОТРИМАННІ ТОВАРУ. ЗІ СВОГО БОКУ, ПРОДАВЕЦЬ ГАРАНТУЄ ВІДВАНТАЖЕННЯ ТОВАРУ КОМПАНІЇ-ПЕРЕВІЗНИКУ В КІЛЬКОСТІ, ЗАЗНАЧЕНІЙ ТА ОПЛАЧЕНІЙ ПОКУПЦЕМ, У КОМПЛЕКТНОСТІ ЗГІДНО ЗІ СПЕЦИФІКАЦІЄЮ ЦЬОГО ТОВАРУ І В НАЛЕЖНОМУ (РОБОЧОМУ) СТАНІ ТА ЯКОСТІ.

8.4. У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ ПОКУПЦЯ ЗА АДРЕСОЮ ДОСТАВКИ, ЗАЗНАЧЕНОЮ ПОКУПЦЕМ У ЗАЯВЦІ, АБО ВІДМОВИ ПОКУПЦЯ ВІД ОТРИМАННЯ ТОВАРУ З НЕОБҐРУНТОВАНИХ ПРИЧИН, ПІД ЧАС ДОСТАВКИ КУР'ЄРОМ КОМПАНІЇ-ПЕРЕВІЗНИКА, ТОВАР ПОВЕРТАЄТЬСЯ В ТОРГОВИЙ ЦЕНТР ВІДВАНТАЖЕННЯ. ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ КОМПАНІЇ-ПЕРЕВІЗНИКА ВІДНІМАЄТЬСЯ ІЗ СУМИ, ПЕРЕРАХОВАНОЇ ПОКУПЦЕМ ЗА ТОВАР. ЗАЛИШОК СУМИ ПОВЕРТАЄТЬСЯ ПОКУПЦЕВІ НА ПІДСТАВІ ЙОГО ЛИСТА, НАДІСЛАНОГО НА E-MAIL: INFO@GOFITNESS.COM.UA ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РОЗРАХУНКОВОГО РАХУНКУ, НА ЯКИЙ МАЮТЬ БУТИ ПОВЕРНУТІ ГРОШОВІ КОШТИ.

УСІ ПИТАННЯ, ЩО ВИНИКЛИ В ПРОЦЕСІ ОПЛАТИ ТА ОТРИМАННЯ ТОВАРУ, ПОКУПЕЦЬ МОЖЕ З'ЯСУВАТИ ЗА КОНТАКТНИМИ ДАНИМИ В РОЗДІЛІ КОНТАКТИ.

9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. ВІДПОВІДНО ДО СТ. 9 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАХИСТ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ", ПОКУПЕЦЬ МАЄ ПРАВО НА ОБМІН ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ ПРОТЯГОМ ЧОТИРНАДЦЯТИ ДНІВ, НЕ РАХУЮЧИ ДНЯ КУПІВЛІ, ЯКЩО БІЛЬШ ТРИВАЛИЙ СТРОК НЕ ОГОЛОШЕНО ПРОДАВЦЕМ. ПОКУПЕЦЬ МАЄ ПРАВО НА ОБМІН ТОВАРУ З УРАХУВАННЯМ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПІДСТАВИ ТА ПЕРЕЛІК ТОВАРІВ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ОБМІНУ (ПОВЕРНЕННЮ).

9.2. ЯКЩО ПОКУПЕЦЬ МАЄ НАМІР ПОВЕРНУТИ ТОВАР, ТАКЕ ПОВЕРНЕННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО РОЗДІЛУ САЙТУ "ПОВЕРНЕННЯ" З УРАХУВАННЯМ ПРАВИЛ І УМОВ ПЕРЕВІЗНИКА АБО КУР'ЄРА, ЩО ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ АБО НА ТЕРИТОРІЇ ІНШОЇ КРАЇНИ ВІДПОВІДНО ДО МІСЦЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОТРИМАННЯ ТОВАРУ.

9.3. У РАЗІ НАЯВНОСТІ ХОЧА Б ОДНОГО З ПЕРЕРАХОВАНИХ НЕДОЛІКІВ, ПОКУПЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ЗАФІКСУВАТИ ЙОГО В СКЛАДЕНОМУ АКТІ ДОВІЛЬНОЇ ФОРМИ. АКТ МАЄ БУТИ ПІДПИСАНИЙ ПОКУПЦЕМ І ОСОБОЮ, ЯКА ЗДІЙСНИЛА ДОСТАВКУ ТОВАРУ АБО ПРОДАВЦЕМ. ЗА МОЖЛИВОСТІ НЕДОЛІКИ МАЮТЬ БУТИ ЗАФІКСОВАНІ ЗАСОБАМИ ФОТО- АБО ВІДЕОЗЙОМКИ. ПРОТЯГОМ 1 (ОДНОГО) ДНЯ ПОКУПЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ПОВІДОМИТИ МЕНЕДЖЕРА (ПРЕДСТАВНИКА ПРОДАВЦЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ НА ТОВАР) ПРО ВИЯВЛЕНІ НЕДОЛІКИ І ДОМОВИТИСЯ ПРО ЗАМІНУ ТОВАРУ, ЗАПОВНИВШИ ПРИ ЦЬОМУ РЕКЛАМАЦІЙНУ ФОРМУ НА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НА САЙТІ HTTPS://BODY-SHARM.COM.UA/.

9.4. СТОРОНИ ПОГОДИЛИ, ЩО У РАЗІ НЕДОТРИМАННЯ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ВИМОГ ЗАЗНАЧЕНОЇ ПРОЦЕДУРИ, ВИЗНАЄТЬСЯ ОТРИМАННЯ ПОКУПЦЕМ ТОВАРУ В НАЛЕЖНОМУ СТАНІ - БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ МЕХАНІЧНИХ ПОШКОДЖЕНЬ І В ПОВНІЙ КОМПЛЕКТНОСТІ.


10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. СТОРОНИ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ УМОВ ЦЬОГО ДОГОВОРУ В ПОРЯДКУ, ПЕРЕДБАЧЕНОМУ ЦИМ ДОГОВОРОМ І ЧИННИМ МІЖНАРОДНИМ ТА УКРАЇНСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ.

10.2. У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ СПОРІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИКОНАННЯМ СТОРОНАМИ ЦЬОГО ДОГОВОРУ, ЗА ВИНЯТКОМ СПОРІВ ПРО СТЯГНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ПОКУПЦЯ, СТОРОНИ ЗОБОВ'ЯЗУЮТЬСЯ ВИРІШУВАТИ ЇХ ШЛЯХОМ ПЕРЕГОВОРІВ З ДОТРИМАННЯМ ПРЕТЕНЗІЙНОГО ПОРЯДКУ. СТРОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЇ - 7 (СІМ) КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ З ДАТИ ЇЇ ОТРИМАННЯ. У СПОРАХ У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ СТЯГНЕННЯМ ЗАБОРГОВАНОСТІ З ПОКУПЦЯ ДОТРИМАННЯ ПРЕТЕНЗІЙНОГО ПОРЯДКУ НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ.

10.3. УСІ СПОРИ, РОЗБІЖНОСТІ АБО ВИМОГИ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ІЗ ЦЬОГО ДОГОВОРУ АБО У ЗВ'ЯЗКУ З НИМ, У ТОМУ ЧИСЛІ ТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ЙОГО ВИКОНАННЯ, ПОРУШЕННЯ, ПРИПИНЕННЯ АБО НЕДІЙСНОСТІ, ПІДЛЯГАЮТЬ РОЗВ'ЯЗАННЮ У ВІДПОВІДНОМУ СУДІ ЗГІДНО З МІЖНАРОДНИМ ТА УКРАЇНСЬКИМ МАТЕРІАЛЬНИМ І ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ПРАВОМ.